Zarząd klubu

Prezes Zarządu Łukasz Blichiewicz 609-900-913 l.blichiewicz@stalkutno.pl
Wice Prezes Zarządu Aleksander Wysoczyński 602-701-228 a.wysoczynski@stalkutno.pl
Członek Zarządu Piotr Miszczak 609-822-075 p.miszczak@stalkutno.pl
Członek Zarządu Andrzej Pietrzak 605-745-359 a.pietrzak@stalkutno.pl
Członek Zarządu Robert Matecki 600-340-837 r.matecki@stalkutno.pl
Członek Zarządu Piotr Jakubowski 606-879-140 p.jakubowski@stalkutno.pl 
Członek Zarządu Andrzej Cichowski 601-385-234 a.cichowski@stalkutno.pl