zarząd klubu

Zarząd klubu

Prezes zarządu

Aleksander Wysoczyński

602-701-228

a.wysoczynski@stalkutno.pl

Wice Prezes zarządu

Andrzej Pietrzak

605-745-359

a.pietrzak@stalkutno.pl

Członek zarządu

Rafał Gajdziński

695-430-334

r.gajdziński@stalkutno.pl

Członek zarządu

Artur Wojtczak

660-827-605

a.wojtczak@stalkutno.pl

Członek zarządu

Gracjan Bielecki

783-271-959

g.bielecki@stalkutno.pl

Członek zarządu

Robert Matecki

600-340-837

r.matecki@stalkutno.pl

Członek zarządu

Łukasz Blichiewicz

609-900-913

l.blichiewicz@stalkutno.pl